Dečiji program

Mi u Ortopediji MC doo smo se posvetili pronalaženju modernih i
funkcionalnih pomagala za naše najmlađe. Svakodnevno uvodimo nove
proizvode koje će našoj dečici olakšati svakodnevne aktivnosti,
pozicioniranje, kretanje, itd.

Uvek smo otvroeni za sve Vaše predloge, jer Vi kao roditelji ste naši
partneri u našoj težnji da i deca u Srbiji imaju savremena pomagala kao
i njihovi vršnjaci u Evropi.