Kreveti i dizalice

Kreveti i dizalice deo su programa pomagala, koji su osmišljeni da svojom funkcionalnošću i dizajnom olakšaju svakodnevni život kako samim korisnicima pomagala, tako i osobama koje se brinu o njima.

Ova pomagala smanjuju rizik od pratećih tegoba koje su neizbežne kod osoba koje podležu „produženom ležanju“, kao i od povreda koje bi mogle nastati kod transfera pacijenata.