Ortoze / pojasevi

Ortotika (potiče od grčke reči ortho, što u prevodu znači “ojačati”, “postaviti u red”) je specijalnost medicine orijentisana na dizajn, proizvodnju i aplikaciju ortoza. Ortoza je eksterno aplikovano pomagalo koje se koristi u cilju modifikacije strukturalnih i funkcionalnih karakteristika neuromuskularnog i skeletnog sistema čoveka. Njihova namena je sledeća:
• Kontrola, vođenje, ograničavanje i/ili imobilizacija ekstremiteta, zgloba ili dela tela iz praktičnog razloga
• Ograničenje pokreta u željenom smeru
• Uopšteno olakšanje pokreta
• Smanjenje sila težišta
• Pomoć u rehabilitaciji preloma nakon uklanjanja gipsa
• Korigovanje oblika i/ili funkcije tela, kako bi se obezbedila sposobnost pokreta ili smanjenje bola