Protetika

Ortopedija MC doo uspešna je i u oblasti protetike donjih ekstremiteta, o čemo svedoči veliki broj zadovoljnih korisnika.

U našoj kući zaposlen je visokoobrazovan kadar, koji uz korišćenje kvalitetnih protetskih komponenata garantuje budući komfor i funkcionalnost prilikom korišćenja Vaše proteze.

Proteze za donje ekstremitete sastoje se od ležišta i, zavisno od nivoa amputacije, od protetičkog kolena, potkolenog dela i protetičkog stopala. Najvažniji deo svake proteze je ležište. Ono mora da anatomski i funkcionalno odgovara rezidualnom (preostalom) delu ekstremiteta.

Protetička faza Vašeg oporavka od amputacije započinje onog trenutka kada se obimi patrljka stabilizuju. Izrađuje se proteza sa privremenim (test) ležištem i definitivnom konstrukcijom, sa kojom korisnik savladava veštine oblačenja i skidanja proteze, hod po ravnom i strmom terenu, hod uz i niz stepenice, savlađivanje prepreka.

Mi izdajemo pomagala na nalog Republičkog Fonda za zdravstveno osiguranje.

Ortopedija MC ugrađuje protetske komponente koje su proizvedene po ISO13845 (Sistem menadžmenta kvaliteta za medicinske uređaje) i kao takve su registrovane u Agenciji za lekove i medicinska sredstva Republike Srbije.

Dobavljači za protetske komponente:

BLATCHFORD, Velika Britanija

IB-ER , Turska

Nijedan proizvod ne odgovara izabranim kriterijumima.