Politika Ortopedije Mc

IZJAVA O VIZIJI, MISIJI I POLITICI KVALITETA I ŽIVOTNE SREDINE ORTOPEDIJA MC

Vizija ORTOPEDIJA MC d.o.o. je da stalno poboljšava proizvode i usluge u cilju ispunjenja zahteva zakona, standarda i kupaca što će omogućiti da se ostvari uspeh u poslu.

Misija ORTOPEDIJA MC do.o. je da stalno poboljšava svoj rad vodeći bezuslovno ka zadovoljenju zahteva zakona, standarda i kupca, zadovoljenju zaposlenog, poboljšanju društvenih i poslovnih rezultata radi dostizanja konkurentskih prednosti.

Politika kvaliteta i životne sredine ORTOPEDIJA MC d.o.o. je je zasnovana na sledećim principima:

  1. Naši proizvodi (ortoze i proteze (natkolene i potkolene)) kao i sva medicinska sredstva I i II klase kojre prodajemo potpuno zadovoljavaju zahteve zakona, propisa, standarda i očekivanja kupaca.
  2. Bezbednost korisnika proizvoda – medicinskih sredstava koje proizvodi ORTOPEDIJA MC po naruđbi ili receptu lekara i medicinska sredstva koje prodajem ni u jednom trenutku ne sme biti ugrožena zbog tih medicinskih sredstava.
  3. Vrhunski kvalitet se realizuje uz istovremeno sniženje troškova, povećanje efektivnosti, efikasnosti, produktivnosti i profita.
  4. Menadžment kvaliteta i životne sredine je zadatak i odgovornost rukovodilaca svih nivoa i svakog zaposlenog.
  5. Timski rad rukovodilaca obezbeđuje besprekorno odvijanje svih poslovnih procesa.
  6. Planiranje, preventiva i poboljšavanja su prepoznatljiv stil rada u organizaciji.
  7. Ko prestaje da bude bolji, prestaje da bude dobar – je izreka koja je osnov u realizaciji radnih aktivnosti svakog člana našeg kolektiva.
  8. Usklađen održiv razvoj, zaštita životne sredin, štednja prirodnih resursa, bezbednost i zaštita zdravlja u toku rada predstavljaju obavezu rukovodstva i svih zaposlenih.
  9. Klima saradnje, poverenja i pripadnost ORTOPEDIJA MC se zasniva na uključivanju zaposlenih u kreiranje i poboljšavanje poslovnih procesa, usluga i proizvoda.
  10. Sprovođenje ove politike i dostizanje nove organizacione kulture i kompetentnosti se podržava odgovarajućim programima obrazovanja, obuke i motivacije svih zaposlenih.