Gravitaciona terapija Galileo

Terapija za decu

Deci sa fizičkim ili mentalnim ograničenjima potrebna je posebna pažnja i medicinska podrška. Galileo terapija može podržati ovaj proces i mogu je primenjivati roditelji kod kuće, nakon što su imali individualnu terapiju od strane zdravstvenih radnika. Galileo terapija se može lako primeniti i može ponuditi veoma visoku usklađenost zbog kratkog i efikasnog vremena terapije. Vremena vežbanja Galileom toliko su kraća od standardnih vremena terapije, da osetno smanjuju vreme koje roditelji koriste za radnu terapiju svoje dece u kućnim uslovima.

Kada se Galileo terapija može koristiti za decu?

 • Poremećaji kretanja zbog poremećaja mozga u ranom detinjstvu (CP) ili usled genetskih bolesti i nastalih poremećaja poput spastičnosti i kontraktura.
 • Abnormalnosti u ponašanju sa tendencijom nevoljnosti pokreta
 • Degenerativni poremećaji mišića poput atrofije kičmenog mišića (SMA) ili Dichenne Msucel ditrofije (DMD)
 • Reuma
 • Abnormalni položaji kičme kao što su skolioza i grba
 • Bolest grubih kostiju (Osteogenesis Imperfecta, OI)
 • Otvorena leđa (Spina Bifida)
 • Daunov sindrom
 • Upravljanje spastičnošću

Ciljevi terapije Galileo® uređajima

Galileo nudi veoma širok spektar efekata terapije omogućavajući ciljanje na veoma različite aspekte bolesti. Najvažniji, u ovom kontekstu su korišćeni frekventni opsezi za pojedinačnu vežbu, jer je frekvencija mnogo manje povezana sa „intenzitetom“, ali je najvažnija za cilj (rezultat) koji se želi postići.

Mogu se razdvojiti sledeća tri frekventna opsega i njihovi efekti:

Niske frekvencije (5..10Hz)

Voljan pristup mišićima, mala aktivacija mišića (najzahtjevniji opseg frekvencija)

 • Mobilizacija
 • Balans
 • Propriocepcija
 • centralna komunikacija

Srednje frekvencije (12..20Hz)

Mišićna  aktivacija zasnovana na refleksima, završetak celog ciklusa kontrakcije i opuštanja (najlakši opseg frekvencija)

 • istezanje mišića (kontrakture) 
 • koordinacija
 • upravljanje spastičnošću
 • percepcija/svesnost tela
 • opuštanje mišića
 • smanjenje bola

Visoke frekvencije (25..33Hz)

Aktivacija mišića zasnovana na refleksima, iscrpljenost mišića (najiscrpljujući opseg frekvencija)

 • povećati snagu mišića
 • fascijalno istezanje
 • percepcija/svesnost tela
 • upravljanje spastičnošću

Galileo® terapijski koncepti

U idealnom slučaju, Galileo terapija treba da bude jedna komponenta opšteg koncepta terapie, koja radi ruku pod ruku sa drugim terapijskim metodama i uključuje fizioterapeute.

Da bi se postigli optimalni rezultati, potrebno je definisati plan terapije/vežbe specifičan za pojedinačno dete i njegove/njene trenutne sposobnosti. Takođe je važno da se ovaj plan redovno prilagođava individualnom napretku. Za generisanje ovog plana terapije/treninga sadašnje sposobnosti su mnogo relevantnije od glavne dijagnoze ili čak GMFCS-a, jer nisu dovoljno detaljne. 

Stoga, kad god je to moguće, treba uključiti terapeute, jer su najbolji rezultati mogući samo ako Galileo terapija i druge metode terapije funkcionišu ruku pod ruku. Primarni cilj Galileo terapije je napredak i uspostavljanje nove funkcije, a ne samo rad na pojedinačnim simptomima. A za ovo je potreban dobro orkestriran sveukupni koncept terapije uključujući sve druge pristupe terapije.

Galileo® – za celu porodicu.

Ali razmislite i korak dalje – Galileo može biti koristan za celu porodicu. Naročito roditelji dece sa posebnim potrebama. imaju veoma veliko opterećenje, jer uz decu koja rastu, moraju da podižu sve veće i veće težine – to ima uticaj na leđa, što obično rezultira hroničnim bolom u leđima. Da biste smanjili bol u leđima i sprečili njegov razvoj, Galileo je veoma efikasan i efektivan alat – potrebno vam je samo nekoliko minuta dnevno da biste se osećali znatno bolje i ponovo bili spremni za svakodnevne izazove – zato počnite da razmišljate o Galileu kao alatu za celu porodicu.

Pozovite za cenu

Kategorija: Rok isporuke: 2 radna dana
Opis
Vežbe
Tehničke karakteristike

Iz stručne literature o antigravitacionim terapijskim mašinama:

Jedna istraživačka grupa koja je proučavala svu trenutnu literaturu objavljenu o vibracionoj terapiji celog tela (VT) otkrila je da jedna sesija VT smanjuje koordinacione deficite, refleksnu ekscitabilnost i spastičnost, pozitivno utičući na bruto motoričke sposobnosti, hod, pokretljivost i snagu kod pacijenata sa cerebralnom paraliza, sa efektima koji traju i do 30 minuta nakon VT. Dugoročne prednosti vibracione terapije uključuju povećanu mišićnu masu i mineralnu gustinu kostiju, poboljšanu bruto motoričku funkciju, snagu, hod i pokretljivost i smanjen mišićni tonus i spastičnost. To sugeriše da bi VT mogao smanjiti fizički invaliditet povezan sa CP i senzomotoričke poteškoće. Tako bi pacijenti i porodice mogli da poboljšaju nezavisnost i bezbednost lakše i efikasnije uključivanjem vibracione terapije u standardne terapijske prakse za optimalnu neurorehabilitaciju. (PMID: 29950843)

Detaljnije »

Ispitujući neposredni efekat jedne sesije vibracije celog tela na spastičnost dece sa cerebralnom paralizom, utvrđeno je da se spastičnost smanjila odmah nakon jedne sesije VBV-a i ovo poboljšanje je trajalo jedan do dva sata. Deca sa CP dobila su 20 Hz VBV u podršci 20 minuta stojeći na vibracionoj platformi, sa jednominutnom pauzom na pola sesije. Ova studija posebno je proučavala spastičnost plantarfleksora skočnog zgloba, mišiće zgloba koji postavljaju stopalo u plantarfleksiju, vrh stopala je usmeren prema nozi, a stopalo ili nožni prsti se savijaju nadole prema tabanu. Plantarfleksiju koristimo kad god stojimo na vrhovima prstiju ili prstima. Kod dece sa CP, ovi plantarfleksorski mišići mogu imati povećanu spastičnost, uzrokujući abnormalnosti u hodu kao što su hodanje nogu i pogrbljeni hod. Ova studija je predložila da vibraciona terapija pokreće kontrakcije mišića stimulišući mišićna vretena i motorne neurone i može smanjiti spastičnost usporavajući efekat mišićnog vretena na refleks istezanja. Spastičnost je povećani otpor brzom istezanju mišića ili nehotična ukočenost mišića koja utiče na sposobnost osobe da kontroliše te mišiće, a prisutna je kod oko 80% ljudi sa CP (PMC4339555).

Detaljnije »

SDR/PERCS PROTOKOL

Galileo Mini

Galileo Mano

SDR/PERCS

Galileo Kiddy

Galileo Mano

Galileo S 25