Toaletni program

Pomagala iz toaletnog programa, pripadaju grupi tzv. pomoćnih pomagala. Pod terminom pomoćna pomagala podrazumevamo sva ona pomagala koja su zamišljena kao praktična rešenja situacija sa kojima se slabopokretne i nepokretne osobe suočavaju svakog dana u svom domu.

Svako od ovih pomagala osmišljeno je da olakša i prilagodi uslove života u kući korisniku, a samim tim da podigne na viši nivo bezbednost, udobnost i komfor prilikom obavljanja svakodnevnih aktivnosti.